UAB „Grinda“ elektroninės parduotuvės prekių priėmimo ir grąžinimo tvarka

 1. Pirkėjas, kuris pagal Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas yra laikomas vartotoju, turi teisę grąžinti Pardavėjui UAB „Grinda“ elektroninėje parduotuvėje nusipirktas prekes, atsisakydamas sudarytos sutarties. Norėdamas pasinaudoti šia teise, Pirkėjas apie sutarties atsisakymą turi ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių perdavimo Pirkėjui dienos informuoti Pardavėją elektroninio pašto adresu [email protected] ir pateikti laisvos formos prašymą dėl sutarties atsisakymo, nurodant detalią užsakymo informaciją: užsakymo numeris, data, prekė, kaina, pristatymo data, banko sąskaita pinigų grąžinimui. Nesupakuotų birių prekių priėmimas ir grąžinimas reglamentuotas šių taisyklių  6, 7 punktuose.

 2. Pirkėjui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo momento nepareiškus Pardavėjui pretenzijų, laikoma, kad prekių pakuotės, prekių kiekis ir kokybė atitinka sutarties sąlygas. Šis punktas netaikomas Nesupakuotų birių prekių priėmimui, kuris reglamentuotas 6, 7 taisyklių punktuose.

 3. Pirkėjas privalo išsiųsti ir / arba pristatyti Pardavėjui grąžinamas prekes per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo momento. Prekės grąžinimo Pardavėjui išlaidas apmoka Pirkėjas.

 4. Grąžinant prekę, reikia pateikti laisvos formos prašymą el. paštu [email protected], nurodant detalią užsakymo informaciją: užsakymo numeris, data, prekė, kaina, pristatymo data. Prašyme taip pat būtina nurodyti banko sąskaitą pinigų grąžinimui.

 5. Grąžinamos prekės turi būti nenaudotos, nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos, tvarkingoje originalioje pakuotėje ir nepakitusių savybių.

 6. Nesupakuotų birių prekių (skaldos, frezuoto asfalto, grunto, druskos, druskos mišinio ir pan.) kokybę ir tinkamumą Pirkėjas privalo patikrinti prieš iškrovimą iš transporto priemonės. Tuo atveju, kai prekė neatitinka Pirkėjo pageidavimų, Pirkėjas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip iki prekių iškrovimo, informuoti Pardavėją (telefonu, nurodytu Internetinėje svetainėje arba žodžiu) apie prekių kokybės neatitikimą ir atsisakymą priimti prekes. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, kad Pirkėjo leidimas ir / arba neprieštaravimas birių prekių (skalda, frezuotas asfaltas, gruntas ir pan.) iškrovimui, prekių perdavimo metu, reiškia jo patvirtinimą dėl tinkamos daikto kokybės ir preziumuojama, jog nuo šių prekių iškrovimo jos susimaišo su kitomis medžiagomis, jeigu Pirkėjas neįrodo priešingai.

 7. Iškrovus nesupakuotas birias prekes (skaldą, frezuotą asfaltą, gruntą, druską, druskos mišinį ir pan.) yra laikoma, kad prekė yra perduota (pristatyta) tinkamai ir pirkėją tenkina prekių kokybė.

 8. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ir grąžinamos Civilinio kodekso 6.363 ir 6.364, 6.3641 straipsniuose, Lietuvos Respublikos 2014-07-22 Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintose „Mažmeninės prekybos taisyklėse“, nustatytais atvejais, tvarka ir sąlygomis.

 9. Pardavėjas atsako už daikto trūkumus, kurie išaiškėja per dvejus metus nuo daikto perdavimo Pirkėjui.

 10. Pirkėjui nutraukus Sutartį dėl daikto netinkamos kokybės, Pardavėjas privalo grąžinti Pirkėjui jo sumokėtą kainą.

 11. Prekės keičiamos Pirkėjo laisvos formos prašymu, kuris pateikiamas Pardavėjui elektroninio pašto adresu [email protected]. Pateikiamame prašyme nurodoma grąžinimo priežastis. Prie prašymo privalo būti pridėtas prekės pirkimą patvirtinantis dokumentas.

Pirkinių krepšelis
Scroll to Top